Členské příspěvky

Členské příspěvky od 1.1.2020:

Výše příspěvků za 1 měsíc:

Ročník:                  Opava:           Velké Hoštice:

2013 – 2005:          500,-              480,- 

2004 a starší:         800,-              780,-

Rodinné slevy: 2 osoby – 10% sleva, 3 osoby – 20% sleva, 4 a více osob – dle dohody

Příspěvek je možné uhradit na více měsíců dopředu.

Individuální lekce ve volných hodinách dojo – dle domluvy (na lekci min. 2 osoby)

Semináře, zkoušky, tábory, víkendové, letní tréninky atd. se platí zvlášť, vždy dle výše příspěvku za danou akci.

Číslo účtu a způsob platby:

Platbu proveďte v hotovosti v dojo v Opavě nebo převodem na účet číslo: 102595156/2250 (Banka Creditas),  VS – datum narození ve formátu RRRR-MM-DD, KS – 558, do poznámky uveďte jméno a příjmení. Je možné uhradit příspěvek na více měsíců najednou, v tom případě toto prosím uvádějte do poznámky k platbě. Pokud platíte v hotovosti, mějte pokud možno nachystanou přesnou částku.

Data splatnosti:

– vždy nejpozději do 1. dne v měsíci na daný měsíc (tj. např. platbu na říjen je třeba uhradit do 1. října); noví členové ihned po 1. tréninku; člen je povinen uhradit příspěvek za každý měsíc (krom letních prázdnin) i v případě nepřítomnosti na trénincích (výjimkou je dlouhodobá nemoc, viz. níže)

– za zpoždění platby bude účtováno penále ve výši 10% částky

Členové s neuhrazenými příspěvky nebudou vpuštěni na lekci (v případě dětí instruktor tím pádem nepřebírá odpovědnost za dítě v době tréninku). Pokud byste měli závažný důvod k pozdější platbě, je možnost se osobně předem domluvit.

Průměrně bývá 7 lekcí v měsíci na školní rok (10 měsíců). Ve dnech státních svátků a školních prázdnin tréninky nejsou. Data volných dnů a prázdnin najdete na našich webových stránkách. Tyto dny nejsou započítány v příspěvcích za tréninky, tudíž členům nevzniká nárok na kompenzaci v jakékoliv formě. Příspěvky se platí stále ve stejné výši bez ohledu na počet lekcí v měsíci a bez ohledu na to, zda se člen lekcí zúčastní či ne.

Tréninky mohou být zrušeny v případě pořádání semináře v den tréninku, stejně tak při nepřítomnosti instruktorů z důvodu dalšího vzdělávání (kurzy, semináře) či nemoci. Takto zrušené tréninky má člen oddílu nárok si nahradit formou účasti na lekci jiné skupiny ve své věkové kategorii. Ve výjimečných případech má instruktor právo bez udání důvodu přesunout trénink na jiný náhradní termín.

Rozpis tréninků se může v případě potřeby změnit, v takovém případě budou členové oddílu informováni s dostatečným předstihem.

Při nemoci delší než jeden měsíc je možnost kompenzace (na požádání; ve formě převedení poměrné části příspěvku na další období) po předložení potvrzení lékaře. Pokud se člen nezúčastní tréninku při krátkodobé nemoci nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, příspěvky se nepřevádí ani nevrací. V případě předčasného ukončení členství ze strany člena je zbývající část uhrazeného příspěvku nevratná.

Aktuální informace najdete na nástěnce v dojo, na webu www.aikido-opava.cz nebo facebooku www.facebook.com/aikidoklimesova1

Účast na trénincích:

Člen se může tréninku aktivně zúčastnit pouze v případě, že je k tomu zdravotně způsobilý. V opačném případě se může přijít na trénink podívat (v případě virózy, chřipky a jiných infekcí není vhodná ani tato varianta). Nepřítomnost na trénincích omlouvejte předem na tyto kontakty:

Opava: SMS na 604219984 nebo na e-mail aikido.opava@gmail.com, případně zprávou na messenger

Velké Hoštice: SMS na 777811790 nebo na e-mail aikido.hostice@gmail.com

Odpovědnost za děti: Instruktor je odpovědný za děti pouze v čase tréninku. Před a po tomto čase odpovídají za děti rodiče (a to i v případě své nepřítomnosti, stejně tak pokud dítě odchází domů samo). Pokud dítě vyzvedává rodič (případně jiná osoba), je povinen tak učinit ihned po skončení tréninku.

Další informace:

Na trénink choďte pokud možno cca 10 min. před začátkem a odcházejte do 10 min. po skončení tréninku, pokud nejste s instruktorem domluveni jinak. Přijdete-li s větším časovým předstihem, čekejte na místě k tomu určeném a nevyrušujte probíhající trénink.

Kdo nemá kimono, může cvičit v kalhotách (tepláky, legíny) a tričku, obojí pokud možno v bílé barvě.

Také prosíme všechny členy oddílu o dodržování etikety v dojo a seznámení se se základními pojmy.