Slovníček

Pozdravy
Na začátku tréninku:
ONEGAI SHIMASU – Prosím o přízeň, mám prosbu
Na konci tréninku:
DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA – Děkuji vám mnohokrát

Japonsko – český slovník
Ai – Harmonie
Aihanmi – Úchop zápěstí do kříže („Dobrý den“)
Aikido – Cesta ke spojení s vnitřní energií
Atemi – Údery na citlivá místa těla
Boken – Dřevěný meč
Budo – Cesta válečníka
Dan – Stupeň, v boj. uměních černý pás
Do – Cesta
Dojo – Tělocvična
Gedan – Spodní pásmo těla od pasu dolů
Gi – Kimono
Gokkyo – Jedna ze znehybňujících technik
Hakama – Kalhoty tradičně nošené mistry a učiteli Aikido
Hanmi hantachi waza – Techniky, ve kterých obránce sedí a útočník
stojí
Hidari – Levý
Hidari hanmi – Levý postoj
Hiji – Loket
Chudan – Střední pásmo těla, oblast od ramen k pasu
Chudan tsuki – Přímý úder na střední pásmo
Ikkyo – Jedna ze znehybňujících technik
Irimi – Vstup
Jo – Tyč dlouhá 128 cm
Jodan – Horní pásmo těla – krk a hlava
Jodan tsuki – Přímý úder na horní pásmo
Kamiza – Místo, kde visí kaligrafie, nebo obraz zakladatele Aikido
Katana – Japonský meč
Kokyu – Dech
Koshi – Boky
Koshi nage – Hod přes boky
Kote – Zápěstí
Kubi – Krk
Kyu – Žákovské stupně
Migi – Pravý
Migi hanmi – Pravý postoj
Mokuso – Meditace
Nage – Hod
Nikkyo – Jedna ze znehybňujících technik
O Sensei – „Velký učitel“, zakladatel Aikido
Omote – Před
Randori – Volný boj s několika útočníky
Rei – Pozdrav
Sankkyo – Jedna ze znehybňujících technik
Seiza – Pozice na kolenou
Sensei – Učitel, mistr, respektování hodná osoba
Shomen uchi – Útok na hlavu sekem shora dolů
Suwari waza – Techniky prováděné na kolenou
Tachi waza – Techniky prováděné ve stoje
Tanto dori – Techniky proti útoku nožem
Tatami – Žíněnky v dojo
Tori – Obránce
Uchi – Sek
Uke – Útočník
Ukemi – Pády
Ura – Za
Ushiro – Zezadu
Yokomen uchi – Šikmý sek ze strany na hlavu
Yame – Konec

Japonské počítání do deseti
Jedna – ICHI
Dvě – NY
Tři – SAN
Čtyři – SHI
Pět – GO
Šest – ROKU
Sedm – SHICHI
Osm – HACHI
Devět – KYU
Deset – JU