Historie

kobayashia[1]Hirokazu Kobayashi:
Narodil se v roce 1929. Bojovými uměními se zabývá od svých 6-ti let. V 16-ti letech potkává O’senseie Moriheie Ueshibu, od této chvíle se plně věnuje studiu aikido. H. Kobayashi byl jedním z nejbližších žáků M. Ueshiby. Je držitelem 8. Danu Aikido. Od roku 1975 pravidelně navštěvuje Evropu a vyučuje aikido v Německu, Švýcarsku, Belgii, Francii a Itálii. Zemřel v roce 1998.

 

1a[1]Giampietro Savegnago:
Narodil se v roce 1953 v Itálii. Od roku 1969 trénoval box a kendo. V roce 1972 začal cvičit aikido. O čtyři roky později se poprvé setkal s mistrem H. Kobayashi a stal se jedním z jeho nejlepších žáků. Od roku 1980 pobýval několik měsíců v roce v Japonsku a trénoval aikido pod dohledem mistra H. Kobayashi. G. Savegnago vyučuje aikido v Itálii, Německu, Francii, Maďarsku a Polsku. Je držitelem 8. Danu Aikido. Zemřel v roce 2013.

2a[1]Jacek Wysocki:
Začal navštěvovat tréninky aikido v roce 1976 v prvním založeném oddíle aikido v Polsku, zároveň zároveň trénoval karate a kung-fu. Od roku 1981 se začal profesionálně zabývat výukou aikido. Stojí v čele Polské Unie Aikido, která sdružuje několik desítek oddílů s více než 3.000 cvičících. Sensei Wysocki vede Autonomickou Akademii Aikido – jeden z největších klubů aikido na světě (více než 20 skupin cvičících, tj. okolo 600 členů různého věku a stupně pokročilosti). Od roku 1983 je žákem mistra Giampietro Savegnago, od kterého obdržel v roce 2012 8. Dan Aikido. Vyučuje aikido v Polsku, Itálii, Dánsku, Belgii, Německu, Bělorusku a České Republice, kam pravidelně přijíždí na pozvání Venduly Klimešové.